SI-PEPS

SI-PEPS

Slovensko vozlišče eIDAS

SI-CAS

SI-CAS

Centralni avtentikacijski sistem

Si-CeS

SI-CeS

Centralni (strežniški) elektronski podpis

Infrastruktura eIDAS

Evropska infrastruktura eIDAS omogoča fizičnim in pravnim osebam, da uporabijo nacionalna sredstva za elektronsko identifikacijo za dostop do javnih in zasebnih e-storitev v drugih državah članicah EU. Projekt SI-PASS je vzpostavil osrednje vozlišče eIDAS za Slovenijo.

Čezmejne storitve

Projekt SI-PASS je v evropsko infrastrukturo eIDAS vključil več javnih in zasebnih e-storitev na področju e-zdravstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varovanja intelektualne lastnine, registrov podjetij in elektronskega poslovanja.