Kontakt

Institut “Jožef Stefan”
Laboratorij za odprte sisteme in mreže

Naslov: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenia
Telefon: + 386 (0)1 477 3756
E-pošta: info@e5.ijs.si