SI-PASS

Projekt SI-PASS (Slovensko vozlišče eIDAS in integrirane storitve, 2017-SI-IA-0037), predhodnik projekta SI-PASS 2.0, je

  • vzpostavil osrednje vozlišče eIDAS (SI-PEPS) v Sloveniji,
  • povezal z vozliščem štiri javne in eno zasebno čezmejno e-storitev na področjih e-zdravja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varovanja intelektualne lastnine, registrov podjetij in elektronskega poslovanja.

Projekt se je pričel 1. 1. 2018, zaključil pa 30. 4. 2019.

Sodelujoče organizacije