Projekt

Naslov

SI-PASS (Slovensko vozlišče eIDAS in integrirane storitve)

Oznaka projekta

2017-SI-IA-0037

Trajanje

Aktivnosti pri projektu so se pričele izvajati 1. januarja 2018, zaključek projekta pa je predviden 30. aprila 2019.