Projekt

Naslov

SI-PASS 2.0 (Integracija slovenskih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS)

Oznaka projekta

2019-SI-IA-0030

Trajanje

Aktivnosti pri projektu so se pričele izvajati 1. novembra 2019, zaključek projekta pa je predviden 30. aprila 2021.