• Home
 • Čezmejne storitve

Čezmejne storitve

Ponudniki zasebnih in javnih storitev so v okviru projekta v omrežje eIDAS vključili več storitev na petih področjih:

E-zdravje

  • eNaročanje
  • eRecept
  • portal za paciente

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

  • portal e-ZPIZ
  • BiZPIZ

Varovanje intelektualne lastnine

  • depoziti

Registri podjetij

  • aplikacija Evropski poslovni register
  • posredovanje podatkov za Register dejanskih lastnikov

E-poslovanje

  • ePero