Publikacije

Članki v strokovnih revijah

Prispevki v zbornikih znanstvenih konferenc

  • Tomaž Klobučar. Elektronska identifikacija tujih uporabnikov izobraževalnih storitev, VIVID 2018, 6 strani.
  • Tomaž Klobučar. Facilitating access to cross-border learning services and environments with eIDAS, HCI International 2019, Springer, 14 strani.
  • Tomaž Klobučar, Danijel Grah. Slovensko vozlišče eIDAS in varne čezmejne storitve, Dnevi slovenske informatike 2019, 7 strani.