Infrastruktura

Infrastruktura eIDAS omogoča varne in nemotene čezmejne elektronske transakcije med podjetji, organizacijami, državljani in javnimi organi na najrazličnejših področjih, kot so e-uprava, e-bančništvo ali e-zdravje. Infrastruktura povezuje ponudnike identitete, storitev in atributov ter nacionalna vozlišča eIDAS.

Vozlišče eIDAS predstavlja osrednjo točko zaupanja v posamezni državi. Na eni strani povezuje nacionalno infrastrukturo s tujimi ponudniki storitev, na drugi pa nacionalne ponudnike identitet, atributov in storitev z infrastrukturami drugih držav EU. Osrednje vozlišče v Sloveniji bo vzpostavljeno na Ministrstvu za javno upravo v okviru projekta SI-PASS.

Pregled statusa vozlišč eIDAS v drugih državah EU je na voljo na spletni strani CEF Digital.