Cilji

Glavna cilja projekta sta

  • vzpostavitev osrednjega vozlišča eIDAS v Sloveniji in
  • priključitev štirih javnih in ene zasebne čezmejne e-storitve na področjih e-zdravja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varovanja intelektualne lastnine, registrov podjetij in elektronskega poslovanja.

Vozlišče eIDAS bo povezano tudi s centralnim avtentikacijskim sistemom SI-CAS in centralnim sistemom za strežniške elektronsko podpisovanje SI-CeS.

Rezultati bodo omogočili slovenskim uporabnikom enostaven dostop do javnih e-storitev v drugih državah članicah EU, tujcem pa dostop do slovenskih e-storitev z njihovimi nacionalnimi sredstvi za elektronsko identifikacijo.