Cilji

Glavni cilj projekta SI-PASS 2.0 je povezati 6 obstoječih javnih in zasebnih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS in jih pripraviti na dostop in uporabo s strani uporabnikov iz drugih držav članic EU. Storitve sodijo na področja e-uprave, zdravstvenega zavarovanja, občin in finančnih storitev:

 • eUprava
  • Portal eUprava
  • Platforma JEP
  • Centralni evidenčni sistem eVŠ
 • Zdravstveno zavarovanje
  • Portal ZZZS
 • Občine
  • E-občina
 • FInančne storitve
  • Trgovalni sistem Ilirika

Integracija storitev bo slovenskim ponudnikom storitev omogočila sprejem priglašenih elektronskih sredstev za identifikacijo, izdanih v drugih državah članicah EU in omogočila čezmejne transakcije, skladne z uredbo eIDAS.